What's new

Cuộc chiến tranh giành thức ăn của của con báo đói bụng và bầy linh cẩu

veo1990vn

Member
Đây là thời điểm một người một con báo và một con linh cẩu đã có một bữa ăn trưa sức mạnh của một loại rất khác nhau.
Hai con thú đói tham gia vào một cuộc đấu hào hùng của chiến tranh trên một thịt ngựa vằn sau khi con mèo lớn đã giết chết nó, nhưng không tìm thấy con mồi của nó quá nặng để kéo trở lại cây của mình.
Một gói nhỏ của linh cẩu xảo quyệt mùi xác chết, và sau khi trần bộ răng của mình và gầm gừ ở báo, một quyết định táo bạo lẻn một vài miếng.
Xem Video chi tiết
https://www.youtube.com/watch?v=rAaI0q5G1K8
 

Similar threads

Facebook

Top