What's new

Hô hấp tế bào, quang hợp và lên men

Em có câu hỏi khó mong các anh chị giúp đỡ để trả lời:
1, Tại sao đồng hóa cacbon bằng phương thức quang hợp ở cây xanh có ưu thế hơn so với hóa tổng hợp ở vi sinh vật ?
2, Chỉ ra những nguyên nhân làm vi sinh vật lên men tiêu tốn nhiều nguyên liệu cho sự phát triển của chúng.:???:
 

Facebook

Top