sinh học đại cương

minhchauxinh

Junior Member
câu1: tại sao glicogen dễ chuyển hóa hơn tinh bột?
câu 2: tại sao tinh bột và glicogen là chất dự trữ linh hoạt của tế bào?
câu 3:tại sao protein là chất cơ bản của sự sống?
 
Câu 1: Glicogen phân nhánh, tinh bột cũng phân nhánh (aminopectin), nhưng mà gicogen thì phân nhánh dày hơn tinh bột. ta cũng có là liên kết 1,6 glicozit dễ cắt hơn liên kết 1,4 glicozit. vì vậy glycogen linh hoạt hơn.
Câu 2: -đơn phân: glucozo
- không tan trong nước, không thấm nước
- dễ huy động khi cơ thể cần.
Câu 3: cứ theo 6 chức năng chính của pro mà diễn giải ra thôi
- dự trữ
- Bảo vệ
- Vận chuyển
- Xúc tác
- vận động
- cấu trúc
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,652
Messages
71,557
Members
56,295
Latest member
amangupta73034
Back
Top