Đề thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2015-2016

Thiên Hương

Junior Member
Cho phép lai P: AaBbDdEe x AaBbDdEe (mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, trong đó tính trạng trội là trội hoàn toàn) thì số loại gen, tỷ lệ phân li kiểu gen, số loại kiểu hình, tỷ lệ phân ly kiểu hình, tỷ lệ kiểu hình mang ít nhất 2 tính trạng trội ở đời F1 sẽ là bao nhiêu?
Ai giải giúp mình với
 
ADN và m ARN

1. Vì sao nói ADN rất đa dạng nhưng lại rất đặc thù? Giải thích vì sao 2 ADN con được tạo ra cơ chế nhân đôi lại giống hệt ADN mẹ?
2. 1 gen dài 0.51micromet. Trên mạch 1 có A=35%, G=25%, số nu của mạch. Phân tử mARN được tổng hợp từ gen đó có hệ số % giữa G và U là 20%; tổng số % giữa X và U là 40%. Xác định số nu mỗi loại của mARN được tổng hợp từ gen đó.
Ai giúp mình giải với.:please:
 
Cho phép lai P: AaBbDdEe x AaBbDdEe (mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, trong đó tính trạng trội là trội hoàn toàn) thì số loại gen, tỷ lệ phân li kiểu gen, số loại kiểu hình, tỷ lệ phân ly kiểu hình, tỷ lệ kiểu hình mang ít nhất 2 tính trạng trội ở đời F1 sẽ là bao nhiêu?
Ai giải giúp mình với

Bài làm :
Câu 1 :
- Số loại kgen là
Aa x Aa = 1AA : 1Aa ( 2kgen, 1 kiểu hình)
Bb x Bb = 1BB:1Bb( 2kgen, 1 kiểu hình)
Cc x Cx = 1CC:1Cc( 2kgen, 1 kiểu hình)
Dd x Dd= 1DD:1Dd( 2kgen, 1 kiểu hình)
Ee x Ex= 1EE : 1Ee( 2kgen, 1 kiểu hình)
=> AaBbDdEe x AaBbDdEe = 2x2x2x2x2 = 32 loại kgen
=> số loại kiểu hình là 1x1x1x1x1 = 1 loại kiểu hình
( mình mới tham gia nhóm nên có gì xin chỉ bảo thêm ) :welcome:
 
Bài làm :
Câu 1 :
- Số loại kgen là
Aa x Aa = 1AA : 1Aa ( 2kgen, 1 kiểu hình)
Bb x Bb = 1BB:1Bb( 2kgen, 1 kiểu hình)
Cc x Cx = 1CC:1Cc( 2kgen, 1 kiểu hình)
Dd x Dd= 1DD:1Dd( 2kgen, 1 kiểu hình)
Ee x Ex= 1EE : 1Ee( 2kgen, 1 kiểu hình)
=> AaBbDdEe x AaBbDdEe = 2x2x2x2x2 = 32 loại kgen
=> số loại kiểu hình là 1x1x1x1x1 = 1 loại kiểu hình
( mình mới tham gia nhóm nên có gì xin chỉ bảo thêm ) :welcome:

Em ơi. em giải vậy là không đúng rồi.
Aa X Aa = AA:2Aa:aa mà em. vậy là 3 kiểu gen và 2 loại kiểu hình đấy
Lớp 9 chưa học phép toán tổ hợp nên giải thích để hiểu được hơi khó
 
Em có bài tập này, em đang cần gấp, anh chị nào giải hộ giúp em được không ạ.


Cho cây cà chua I chưa biết kiểu gen, kiểu hình lai với cây cà chua II và cây cà chua III bởi hai phép lai sau đây.
- phép lai thứ nhất
P : cây cà chua I x cây cà chua II
F1: bốn kiểu hình theo tỷ lệ 3:3:1:1
- phép lai thứ hai
P : cây cà chua I x cây cà chua III
F1: bốn kiểu hình, trong đó cây cà chua quả vàng, bầu dục chiếm 1/16.

câu hỏi.
hãy xác định kiểu gen và viết sơ đồ lai trong từng phép lai.
Biết rằng: tính trạng quả màu đỏ, dạng tròn là trội hoàn toàn so với tính trạng quả màu vàng, dạng bầu dục; các gen nằm trên các nhiễm sắc thể đồng dạng khác nhau, mỗi gen quy định một tính trạng.
 
Cho phép lai P: AaBbDdEe x AaBbDdEe (mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, trong đó tính trạng trội là trội hoàn toàn) thì số loại gen, tỷ lệ phân li kiểu gen, số loại kiểu hình, tỷ lệ phân ly kiểu hình, tỷ lệ kiểu hình mang ít nhất 2 tính trạng trội ở đời F1 sẽ là bao nhiêu?
Ai giải giúp mình với
Cho phép lai P:AaBbDdEe x AaBbDdEe
- Số loại kiểu gen = 3^n = 3^4 = 81 (kiểu gen)
- Tỉ lệ phân li kiểu gen = (3:1)^n = (3:1)^4 = (3:1)(3:1)(3:1)(3:1) = 9:9:9:3:3:3:3:3:3:1:1:1
- Số loại kiểu hình = 2^n = 2^4 = 16
- Tỉ lệ phân li kiểu hình = (1:2:1)^n = (1:2:1)^4
- Tỉ lệ kiểu hình mang ít nhất 2 tính trạng trội ở F1 = tổ hợp chập 2 của 4 (bấm máy tính sẽ là 4C2 <C là shift+nCr) = 6.
Với n là số cặp gen dị hợp.
Ở bài thi của lớp 9 sẽ không cho câu hỏi ý cuối đâu, vì đây là câu thi của cấp 3 cơ em ạ.
 
Em có bài tập này, em đang cần gấp, anh chị nào giải hộ giúp em được không ạ.


Cho cây cà chua I chưa biết kiểu gen, kiểu hình lai với cây cà chua II và cây cà chua III bởi hai phép lai sau đây.
- phép lai thứ nhất
P : cây cà chua I x cây cà chua II
F1: bốn kiểu hình theo tỷ lệ 3:3:1:1
- phép lai thứ hai
P : cây cà chua I x cây cà chua III
F1: bốn kiểu hình, trong đó cây cà chua quả vàng, bầu dục chiếm 1/16.

câu hỏi.
hãy xác định kiểu gen và viết sơ đồ lai trong từng phép lai.
Biết rằng: tính trạng quả màu đỏ, dạng tròn là trội hoàn toàn so với tính trạng quả màu vàng, dạng bầu dục; các gen nằm trên các nhiễm sắc thể đồng dạng khác nhau, mỗi gen quy định một tính trạng.

Xét phép lai 2:
F1 có 16 tổ hợp giao tử = 4.4
-> Mỗi bên P cho ra 4 loại giao tử.
Vì kiểu hình vàng, bầu dục chiếm 1/16 tổ hợp -> kiểu hình vàng, bầu dục là tính trạng lặn.
Quy ước gen A: Đỏ a: Vàng
B: Tròn b: Bầu dục
=> Kiểu gen của P là AaBb x AaBb
SĐL:
P: Đỏ tròn AaBb x Đỏ tròn AaBb
Gp: ( AB, Ab, aB, ab) ( AB, Ab, aB, ab)
F1:(Viết bảng Ben-đet là được)
- Tỉ lệ kiểu gen: 4AaBb:2AAbb:2aaBB:2AaBB:2Aabb:2AABb:2aaBb:1AABB:1aabb
- Tỉ lệ kiểu hình 9 A_B_ Đỏ tròn
3 aaB_ Vàng tròn
3 A_bb Đỏ bầu dục
1 aabb vàng bầu dục
Xét phép lai 2:
F1 có 8 tổ hợp giao tử = 4.2
Ta có cây cà chua I có kiểu gen AaBb cho 4 giao tử -> Cây cà chua 2 cho 2 loại giao tử
- Kiểu gen của cây cà chua 2 là : AABb or aaBb or AaBB or Aabb
SĐL
<<Tự viết nốt nhé bạn, phân này đơn giản mà :)) >>
 
Xét phép lai 2:
F1 có 16 tổ hợp giao tử = 4.4
-> Mỗi bên P cho ra 4 loại giao tử.
Vì kiểu hình vàng, bầu dục chiếm 1/16 tổ hợp -> kiểu hình vàng, bầu dục là tính trạng lặn.
Quy ước gen A: Đỏ a: Vàng
B: Tròn b: Bầu dục
=> Kiểu gen của P là AaBb x AaBb
SĐL:
P: Đỏ tròn AaBb x Đỏ tròn AaBb
Gp: ( AB, Ab, aB, ab) ( AB, Ab, aB, ab)
F1:(Viết bảng Ben-đet là được)
- Tỉ lệ kiểu gen: 4AaBb:2AAbb:2aaBB:2AaBB:2Aabb:2AABb:2aaBb:1AABB:1aabb
- Tỉ lệ kiểu hình 9 A_B_ Đỏ tròn
3 aaB_ Vàng tròn
3 A_bb Đỏ bầu dục
1 aabb vàng bầu dục
Xét phép lai 2:
F1 có 8 tổ hợp giao tử = 4.2
Ta có cây cà chua I có kiểu gen AaBb cho 4 giao tử -> Cây cà chua 2 cho 2 loại giao tử
- Kiểu gen của cây cà chua 2 là : AABb or aaBb or AaBB or Aabb
SĐL
<<Tự viết nốt nhé bạn, phân này đơn giản mà :)) >>Em cảm ơn nhiều ạ.

chúc mọi người ngày mới vui vẻ ạ
:)
 
Anh chị nào có đề thi học sinh giỏi lớp 9 thành phố Hà Nội năm 2015 không ạ.
Em đang cần đề đó mà chưa tìm được ạ.

Em cảm ơn mọi người.
 
Bài làm :
Câu 1 :
- Số loại kgen là
Aa x Aa = 1AA : 1Aa ( 2kgen, 1 kiểu hình)
Bb x Bb = 1BB:1Bb( 2kgen, 1 kiểu hình)
Cc x Cx = 1CC:1Cc( 2kgen, 1 kiểu hình)
Dd x Dd= 1DD:1Dd( 2kgen, 1 kiểu hình)
Ee x Ex= 1EE : 1Ee( 2kgen, 1 kiểu hình)
=> AaBbDdEe x AaBbDdEe = 2x2x2x2x2 = 32 loại kgen
=> số loại kiểu hình là 1x1x1x1x1 = 1 loại kiểu hình
( mình mới tham gia nhóm nên có gì xin chỉ bảo thêm ) :welcome:

Giải như này thì sai rồi bạn ơi. Tính phần này có công thức hết bạn ạ
 
Giúp em với ạ em cần gấp câu trả lời trong trưa nay ạ
Ở bí quả tròn là trội so với quả dài. Cho giao phấn quả tròn lai quả dài F1 thu được quả dẹp
a, Có kết luận gì rút ra từ phép lai trên. lập sơ đồ lai minh h
b, Tiếp tục cho F1 giao phấn. Lập sơ đồ lai
 
hi anh chị
Qua mấy hôm em đã tìm được đề thi học sinh giỏi hà nội 2015.
nhưng em không tài nào up được lên diễn đàn ạ.

Em up link em share cho mọi người ạ.

https://app.box.com/s/jdq963cnz6ybswpii2n80g2vdl5vrfgc

Mọi người có thể giải giúp em được không ạ.
Em gái em ôn thi học sinh giỏi mà em không chuyên sinh nên không biết gì ạ.

Mong mọi người giúp ạ.
Thanks all.
 
Last edited:
Một phân tử ADN có chiều dài 0.00102 cm. Trong đótỉ lệ A/G=1/5.
a) Khi phân tử ADN này tự nhân đôi 4 lần. Hãy tính tổng số nuclêôtit các loại và số nuclêôtit mỗi loại môi trường cung cấp
b) Nếu phân tử ADN nói trên tự nhân đôi một số lần và môi trường đã phải cung cấp 155.000 nuclêôtit loại A. Hãy xác định số lần tự nhân đôi của phân tử ADN.
Ai giải giúp mình với.
 
Trong một cơ theercos kgen dị hợp tử Aa, quan hệ giữa 2alen trong sự hình thành tính trang như nào?
Help me please!
 
Trong một cơ theercos kgen dị hợp tử Aa, quan hệ giữa 2alen trong sự hình thành tính trang như nào?
Help me please!
Ngoài trội hoàn toàn ra bạn có thể tìm hiểu thêm về các trường hợp trội không hoàn toàn, đồng trội,...
 
"Thiên Hươngsaid:Cho phép lai P: AaBbDdEe x AaBbDdEe (mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, trong đó tính trạng trội là trội hoàn toàn) thì số loại gen, tỷ lệ phân li kiểu gen, số loại kiểu hình, tỷ lệ phân ly kiểu hình, tỷ lệ kiểu hình mang ít nhất 2 tính trạng trội ở đời F1 sẽ là bao nhiêu?
số gen là 16
tỉ lệ kg : (1:2:1)(1:2:1)(1:2:1)(1:2:1)
số kH 8
tỉ lệ kh : (3:1)(3:1)(3:1)(3:1)
tỉ lệ kh mang ít nhất 2 tt trội ở đời f1 là: 64/81
k bt có đúng k nữa
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top