help!! bài di truyền khó

phamhaiduong123

Junior Member
đề bài như sau:Lai P thuần chủng tạo ra F1 toàn con cánh dài màu trắng.F1 giao phối tạo F2 gồm:2085 cánh dài màu trắng, 177 cánh dài màu vàng, 189 cánh ngắn màu trắng và 576 cánh ngắn màu vàng.Mỗi tính trạng do một gen trên NST thường quy định.Biện luận, xác định quy luật và tìm KG của P và F1:please:.
 
xét từng tính trạng:
dài:ngắn=3:1=>AaXAa
Trắng : vàng=3:1( xấp xỉ thôi)=>BbXBb
F1 không phân tính=>cánh dài, trắng trội.
xét tỉ lệ chung, thấy không phải 9:3:3:1 của ply độc lập, không phải tỉ lệ của lk hoàn toàn. vậy là hoán vị gen
xét cánh ngắn màu vàng ab/ab=0,19 (lẻ)=>hoán vị một phía
suy ra P: AB/AB X ab/ab
F1: AB/ab X AB/ab
hoán vị gen một bên, bên kia lk hoàn toàn (như con ruồi giấm)
tần số hoán vị f=38%


Đó là cách 1, cách 2 nhanh hơn, cứ tính tỉ lệ từng tính trạng ra sẽ thấy
tỉ lệ tuân theo công thức 25%. suy ra ngay được là hoán vị gen.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top