What's new

câu hỏi chuyên sinh chuyên đề sinh học tế bào

Câu hỏi của bạn hay ghê! Mình nghĩ thế này:
ADN chứa nhiều gen => dài
ARN chỉ được phiên mã từ 1 gen => tất nhiên phải ngắn hơn ADN rồi!
Nếu bạn thấy còn chưa xác đáng thì nói với mình nhé! Vì mình thấy câu trả lời của mình chưa đầy đủ lắm. Góp ý nha!
À mà bạn học chuyên Sinh à?
 

quangprobaby123

New member
Câu hỏi của bạn hay ghê! Mình nghĩ thế này:
ADN chứa nhiều gen => dài
ARN chỉ được phiên mã từ 1 gen => tất nhiên phải ngắn hơn ADN rồi!
Nếu bạn thấy còn chưa xác đáng thì nói với mình nhé! Vì mình thấy câu trả lời của mình chưa đầy đủ lắm. Góp ý nha!
À mà bạn học chuyên Sinh à?
dạ vâng, học theo từng chuyên đề, học lý thuyết lòi mắt luôn :mrgreen:
 

nhanngo

New member
câu hỏi Sinh học

cho e hỏi : tại sao khi chọn vật liệu nuôi cấy mô thì người ta thường dùng đỉnh chồi ỏ đỉnh rễ vậy ạ :)) ai pix trả lời dùm e nhanh vs ạ ...
tks nhìu ạ .....
:twisted::twisted::twisted::twisted::banbo::banbo::banbo::banbo::banbo::banbo::banbo:
 

nhanngo

New member
Sinh Học

cho e hỏi : tại sao khi chọn vật liệu nuôi cấy mô thì người ta thường dùng đỉnh chồi ỏ đỉnh rễ vậy ạ :)) ai pix trả lời dùm e nhanh vs ạ ...
tks nhìu ạ .....

:twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted:
 

warmsnow

Member
cho e hỏi : tại sao khi chọn vật liệu nuôi cấy mô thì người ta thường dùng đỉnh chồi ỏ đỉnh rễ vậy ạ :)) ai pix trả lời dùm e nhanh vs ạ ...
tks nhìu ạ .....

:twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted:

Bởi vì ở đó có mô nguyên sinh còn giữ đc khả năng nguyên phân tạo tb mới
 

Facebook

Top