What's new

Adn có tồn tại dưới dạng một mạch không ?

Em gặp bài như sau : A=T=20% và G =40% => C=20%=600Nu .Xác định số Nu mỗi loại
Bài này nếu chỉ tính thôi thì ko vấn đề gì nhưng e có ghi trong bài giải là do đột biến mà A-G hoặc T-G còn cô e lại bảo là Adn một mạch trong khi đề bài chỉ cho số liệu đơn giản nên e tự thấy mình cũng không sai . Vì đề bài không rõ nên sự sai khác lớn thường do nhân tố con người tạo ra thí nghiệm
 

Facebook

Top