What's new

Câu hỏi về vi sinh vật ( khó lắm ạ mình tìm mãi sgk không thấy câu trả lời. ai giúp mình với )

stormraijin

New member
vi khuẩn lam có chlorophyl a giúp nó có khả năng quang hợp tự dưỡng còn các vi khuẩn bình thường không có
 

Facebook

Top