What's new

hỏi cây họ đậu

hung10

Member
CÂY đậu xanh,đậu đỏ,đậu đen,đậu trắng cố định đạm được nhưng không cố định đạm tốt hơn lạc đậu phộng,kudzu,cỏ ba lá ...................... phải không.TRONG tự nhiên có bao nhiêu cây họ đậu cố định đạm tốt như cậy đậu phộng
 

Facebook

Top