What's new

hỏi nấm men

hung10

Member
Các bạn cho mình hỏi nấm men có thể nuôi trong môi trường tự nhiên 0, có ai làm rượu etylic ,các loại rượu bằng nấm men trong phòng thí nghiệm không .CÓ phải nước chiết trái cây có đường-tinh bột đều nuôi nấm men được.:)
 

Facebook

Top