Quy luật phân ly độc lập của Menden

táo

Junior Member
1.Cho giống chuột Cobay thuần chủng : lông đen dài lai với giống chuột lông trắng ngắn
cho ra được kết quả F1 100% lông đen, ngắn. Cho F1 tự nhân giống thu được F2 là 270 con lông đen, ngắn, 91 con lông đen dài, 89 con lông trắng ngắn, 31 con lông trắng, dài.
a): Viết sơ đồ lai từ P đến F2
b) Để sinh ra chuột F3 có hệ 1 đen, ngắn, 1 đen dài, 1 trăng ngắn, 1 trắng dài thì thì cặp F2 có kiểu gen như thế nào?
2)Ở Cà chua
đỏ >> vàng
tròn >> bầu dục
ngọt>> chua
xác định kiểu gen bố mẹ để thu được con 9 đỏ tròn ngọt, 9 đỏ tròn chua, 3 đỏ bầu dục ngọt, 3 đỏ bầu dục chua, 3 vàng tròn ngọt, 2 vàng tròn chua, 1 vàng bầu dục ngọt, 1 vàng bầu dục chua
3) Cho đậu hà lan:[ thân cao, hoa vàng, vỏ nhăn] lai với [thân thấp, hoa xanh, vỏ trơn]
F1 100% thân cao , hoa vàng, vỏ trơn
cho F1 x F1
ra được F2 : 8 kiểu hình
18,75%; 18,75%; 18,75%; 18,75%; 6,25%; 6,25%; 6,25%; 6,25%
 
1: câu a tự làm nha bạn : F3 : 1:1:1:1 = (1:1)(1:1 ) có 4 tổ hợp giao tử = (2x2) or (4x1)
=> F2 có kiểu gen: AaBb x aabb or Aabb x aaBb
2: tỉ lệ 9:9:3:3:3:3:1:1 = (3:1)(3:1)(1:) mà tỉ lệ chua/ ngọt = 1:1 => P : AaBbCc x AaBbcc
3:
F1: 100% cao vàng trơn => cao vàng trơn > thấp xanh nhăn
=> quy ước......
=> P : AABBcc x aabbCC
=> F1 : AaBbCc
F2: 3:3:3:3:1:1:1:1 = (3:1)(1:1)(1:1)
=> cơ thể đem lai với F1 có kiểu gen : Aabbcc or aaBbcc or aabbCc
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top