What's new

Tuyển dụng Tuyển dụng nghiên cứu viên- công ty cnsh dược nanogen

HA TRUONG

New member
CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ LÊN MEN
Yêu cầu & Mô tả công việc
- Nghiên cứu và sản xuất quy trình lên men các sản phẩm thuốc sinh dược, đảm bảo theo hướng dẫn các chuyên gia
- Được đào tạo các kỹ năng lên men quy mô công nghiệp.
- Được đào tạo thao tác kỹ thuật với máy móc thiết bi.
- Theo dõi, giám sát toàn bộ quy trình lên men (có khả năng tăng ca, tùy theo yêu cầu)
- Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của trưởng bộ phận.

Kỹ năng
- Tốt nghiệp loại khá giỏi Đại học Sinh học/Công nghệ sinh học (Vi sinh, Sinh học phân tử)
- Kinh nghiệm: kinh nghiệm nghiên cứu trên 2 năm tại các phòng lab (lên men, kỹ thuật gen)
- Tiếng Anh: tốt
- Có khả năng làm việc ngoài giờ
- Thông minh, siêng năng, có đam mê nghiên cứu khoa học, có khả năng tổ chức tốt.
- Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và theo nhóm.

Thông tin khác
- Nam/ Nữ. Dưới 35 tuổi.
- Hình thức: Nhân viên chính thức, làm việc toàn thời gian.
- Lương: Thỏa thuận.
- Chế độ đào tạo: Đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài, học tập thực tế tại các nhà máy sản xuất dược phẩm trong và ngoài nước.
- Chế độ khác: Đầy đủ theo quy định của công ty. Ưu đãi với nhân viên có đóng góp xuất sắc cho công ty.
- Có xe đưa rước từ nội thành TP.HCM đến nhà máy tại KCN cao.

Nộp hồ sơ
- Ứng viên quan tâm vui lòng gửi bản CV và bằng cấp (tiếng Anh và Việt) có ảnh 3x4 qua email hoặc nộp trực tiếp tại công ty.
- Địa chỉ: Lô I – 5C Khu Công Nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Email: truong.ha@nanogenpharma.com
- Thời gian : từ 30/06/2015
:welcome:

RESEARCHER FOR FERMENTATION PROCESS
Job requirement & Description
- Research and process fermentation procedures of biopharmaceutical products, according to guidlines of supervisors.
- Be trained scientific methods of fermentation, industrial-scale
- Be trained, technical skill operating machines/equipments
- Monitor, Control whole demanded procedures of fermentation (overtime due to duty)
- Performs other duties as assigned.

Skills
- University dgree in Biology/ Biotechnology (Microbiology, Molecular Biology), very good or good ranking.
- Experience: +2 years of experience in the same field at Lab or pharmaceutical factories (fermentation, molecular skill)
- English: good
- Willing to work overtime
- Intelligent, hard working, passion in scientific research.
- Being responsible and able to work independently as well as in teams.

Other information
- Male / Female. Under 35 years of age.
- Type of employee: Permanent, full-time work.
- Salary: Negotiable.
- Training regulations: Internal and external training, practical learning at pharmaceutical factories in the country and abroad.
- Other: In accordance with the company regulations. Incentives to employees for outstanding contributions to the company.
- There is company bus from Ho Chi Minh City to factory at Saigon Hitech Park.

Application
- Interested applicants please submit a CV + Certification (by English and Vietnamese) including 3x4 cm images via email or directly at the company.
- Address: Lot I – 5C Saigon Hitech Park, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- Email: truong.ha@nanogenpharma.com
- Date: from 30/06/2015
:welcome:
 

Facebook

Top