What's new

Xin giúp đỡ về xử lý số liệu tin sinh!

kjmkjm

New member
Mọi người ơi thế nào là trình tự bị nhiễu cần phải đọc lại vậy, mình dùng phần mền clustalx
 

Facebook

Top