What's new

Cơ sở dữ liệu trực tuyến về ebook Công nghệ sinh học

Chào các bạn,

www.sinhhoc.net là một cơ sở dữ liệu ebooks tiếng Anh về tất cả các lĩnh vực chuyên môn của Công nghệ sinh học.

Các bạn có thể tải miễn phí và cập nhật thường xuyên các tài liệu cũng như tin tức mới nhất liên quan đến tại Việt Nam và trên thế giới.

Rgds,

Đ.T.Hoàng
 

Facebook

Top