What's new

Mâu thuẫn giữa sách giáo khoa và đề thi cao đẳng?

vuadamlay

Member
Đề thi cao đẳng 2014 mã 197
Quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực
có 2 phương án
A. chỉ diễn ra trên mạch mã gốc của gen
C. chỉ xảy ra trong nhân mà không xảy ra trên tế bào chất
Đáp án của bộ: A
Sách giáo khoa sinh 12 NC trang 12: "Ở sinh vật nhân thực, quá trình tổng hợp các loại ARN đều diễn ra trong nhân tế bào"
Vậy là sao ạ?
 
Bạn bị ăn quả lừa rồi
Ý Đề bài hỏi về 1 quá trình xảy ra như như thế nào
Còn đáp án c kia thì cũng đúng nhưng lại nói về vị trí xảy ra
Nên a đúng nhất chon a
 

Similar threads

Facebook

Top