What's new

điện di protein

Mọi người ơi giúp e trả lời câu này với ạ: nhân tố nào quyết định đến quá trình điện di protein? phân biệt các phân tử protein dựa vào kích thước của phân tử?
em xin cảm ơn ạ
 

Facebook

Top