What's new

Kiến thức về đa dạng sinh học

http://www.nea.gov.vn/html/DDSH/index.html
Phần kiến thức về đa dạng sinh học chưa được chú ý đúng mức trong chương trình phổ thông. Trong nỗ lực khắc phục tình trạng hạn chế tiếp thu kiến thức do English, các thành viên không chuyên và khách viếng thăm,...có cái nhìn toàn cảnh về đa dạng sinh học ở mức phổ thông và đại chúng, website trên đã đáp ứng được điều ấy.
 
noi ve đa dạng sinh học

Đa dạng sinh học là sự đa dạng của các dạng sống trong một hệ sinh thái, một quần xã nhất định. nó được dùng như một thước đo tình trạng sức khỏe của một hệ thống sinh học
Đây là một khái niệm khá trừu tượng. Để hiểu rõ về ĐDSH cần đề cập từng khía cạnh cụ thể của ĐDSH, chẳng hạn như ĐDSH nông nghiệp, lâm nghiệp, ĐDSH vùng ngập mặn...
 

Facebook

Top