What's new

Plant Ash

E đang tập dịch tài liệu tiếng anh nhưng có mục này có thuật ngữ khó hiểu quá mong mọi người giúp ạ!
"The Ash content of Dry Matter and the Composition of Plant Ash"
Em cảm ơn!
 
Hic,, diễn đàn sao mà mốc meo hết thế này? mình đang tập dịch tài liệu có mấy phần muốn hỏi mấy anh chị nữa mà??!!!! :(
 

Similar threads

Facebook

Top