What's new

Thành phần môi trường dinh dưỡng

Thành phần môi trường dinh dưỡng
.K H2 PO4
.K NO3
.Ca(NO3)2.5 H2O
.Mg SO4.7 H2O
.Fe EDTA
.Mn CL2.4 H2O ? ? ? ? ? ? ? ?Tổng Cộng Có 61,85g
.Cu SO4.5 H2O
.Na2 MoO4.2 H2O
.H3 BO3
.Zn SO4.7 H2O
.Si
?Vậy để pha được 1 lọ dung dịch dinh dưỡng thì phải sử dụng thêm những thành phần nào khi pha chế và phải nắm rõ nguyên tắc pha chế như thế nào để các n tố muối khoáng không bị kết tủa làm mất tác dụng của nó khi chua sử dụng đến. :?:
 
Buớc tiếp theo

Vậy bước tiếp theo phải pha riêng mỗi nhóm cùng với thành phần nào khác như:Nước cất,dung môi..v.v..
? Cứ cho khối lượng là
.khoáng đa lượng
.K H2 PO4 ? ? ? ? ? ? ? 9
.K NO3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10 ?
.Ca(NO3)2.5 H2O ? 9
.Mg SO4.7 H2O ? ? ? 9
.khoáng vi lượng ? ?
.Fe EDTA ? ? ? ? ? ? ? ? 2,5
.Mn CL2.4 H2O ? ? ? ?5 ? ? ?
.Cu SO4.5 H2O ? ? ? 2
.Na2 MoO4.2 H2O ? 1
.H3 BO3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2
.Zn SO4.7 H2O ? ? ? ?2
.Si ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0,1
1 lọ 100ml
?Rất mong anh chỉ giúp cách pha mẫu ?:?:
 
Trương thanh vũ said:
Thành phần môi trường dinh dưỡng
.K H2 PO4
.K NO3
.Ca(NO3)2.5 H2O
.Mg SO4.7 H2O
.Fe EDTA
.Mn CL2.4 H2O ? ? ? ? ? ? ? ?Tổng Cộng Có 61,85g
.Cu SO4.5 H2O
.Na2 MoO4.2 H2O
.H3 BO3
.Zn SO4.7 H2O
.Si
?Vậy để pha được 1 lọ dung dịch dinh dưỡng thì phải sử dụng thêm những thành phần nào khi pha chế và phải nắm rõ nguyên tắc pha chế như thế nào để các n tố muối khoáng không bị kết tủa làm mất tác dụng của nó khi chua sử dụng đến. :?:


Tham khảo pha môi trường dinh dưỡng nuôi tảo (vì em nuôi tảo mà ) thì: những loại này có thể pha chung thành 3 nhóm:

? ? ? ? ? ? ?A........
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?.K H2 PO4
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? .K NO3
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?.Ca(NO3)2.5 H2O
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? H3 BO3
? ? ? ? ? ? B ...........

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? .Mg SO4.7 H2O
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? .Fe EDTA
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?.Mn CL2.4 H2O ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?.Cu SO4.5 H2O
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?.Na2 MoO4.2 H2O
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?.Zn SO4.7 H2O
? ? ? ? ? ? ? C..........
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Si

Riêng mục B.... cànn bổ xung HCl, để lọ mầu tối, không nên để lâu vì sẽ bị đóng cặn

Tuy nhiên không biết bác dùng cho cái gì nên chỉ tham gia được có vậy, có gì bác nhắn cho em ...
 
Cách pha có đúng

Em muốn biết cách pha dung dịch để dùng cho việc
1)Trồng cây không dùng đất
2)Trồng cây thuỷ sinh (Trồng cây rong trong hồ cá)
   Cân hoá chất của nhóm A cho vào cốc hoà tan cùng với 1 lượng nước dung môi vừa đủ.B,C hoà tan tương tự
   Đổ cả 3 nhóm đã hoà tan vào lọ 200ml.Sau đó mới cho thêm HCL Vào dung dịch để điều chỉnh độ pH = :?:
   Anh tuấn anh bổ xung HCL có phải để điều chỉnh độ pH.Vậy độ pH = :?: mới thích hợp
   Dung dịch phải đựng trong lọ mầu tối để tránh ánh sáng và nhiệt độ
Hiện tại em chỉ biết có 1 ít cộng thêm của anh hữu hoàng và tuấn anh .Em thử pha như vậy không biết cách pha có đúng ,thiếu sót mong các anh,chị chỉ giúp :?:
  Chân thành cám ơn
 
Hiểu rồi , ... Em định pha môi trường thủy canh hả, ... ra chợ mua cho nhanh đi, vừa nhanh vừ rẻ, ? và không mất thời gian suy nghĩ, ?:lol:

Nếu muốn tìm hiểu thêm thì thử Seach đi, đó cũng là một cách học mà, có gì nhắn cho anh ...
 
anh ơi môi trường có ảnh hưởng như thế nào trong nuôi cấy invitro?
dựa trện từng phương pháp nuôi cấy(mô seo, đỉnh sinh trưởng,...) mà có môi trường nuôi cấy thích hợp anh, cho em một số vi dụ cụ thể với những phương pháp nuôi cấy với,môi trường MS, WP, W.. thích hợp trong nuôi cấy loại cây nào và theo phương pháp gì?:divien:
 

Facebook

Top