What's new

Vi Sinh Vật

Meo_Kon_1399

New member
Các bạn giúp mình nhé :)
1.Tại sao nước ở một số sông biển có màu đen mà con người lại ít bị đầu độc ?
2. tại sao nấm men khi có oxy thì không có khả năg lên men rượu còn khi có oxi thì lại có khả năng lên men rượu ?
3. :cry::cry::cry::cry::cry::please::please::please::please::please::please::please:
 

Facebook

Top