What's new

Xoài ngâm

Cho mình hỏi mình ngâm xoài qua nước muối 8 tiếng , song mình cho ngâm vào đường khoảng 1 tiếng là bắt đầu thấy nước chảy ra . VẬY MỌI NGƯỜI TRẢ LỜI Giúp mình : tại sao lại có nước chảy ra như vậy ????
 

Facebook

Top