What's new

Răng Hàm Mặt (Y huế) khó vào lắm ko ạ?

vuadamlay

Member
Nguyện vọng của em là Răng Hàm Mặt. Sau thời gian dài em tự thấy khó lòng vượt qua điểm 7 môn toán. (Oxy, pt hpt, bđt). Hóa sinh nếu tập trung ôn em tự tin đạt >9 điểm. Em tính thấy thêm 1 điểm vùng nữa chắc tầm 26 điểm. Không biết vào nổi Y Huế ko ạ? Tại quy chế năm nay thay đổi em lo quá!
 

Facebook

Top