What's new

pichia anomala

mickey mouse

New member
Cho em hỏi có ai chị naò đang làm về Pichia anomala không ạ? cho e hỏi một số vấn đề.
Và nếu ai biết chủng Candida albican mua ở đâu không ạ?? e đang cần gấp. E xin cám ơn.
 

Facebook

Top