What's new

Bài tập về nguyên phân

t.a12119

New member
Một hợp tử ruồi giấm (2n=8) tiến hành nguyên phân:
a. Cho biết số lượng NST và trạng thái NST ( đơn hay kép ) trong mỗi tế bào ứng với mỗi giai đoăn của chu kì tế bào.
b. Nếu hợp tử nguyên phân 3 lần liên tiếp, hãy cho biết:
- Số lượng tế bào con được tạo thành.
- Số NST trong mỗi tế bào con.
- Số NST trong các tế bào con được tạo thành.
 

nhabachoc

Member
a. - Kỳ trung gian: 8 NST kép
- Kỳ đầu: 8 NST kép
- Kỳ giữa: 8 NST kép
- Kỳ sau: 16 NST đơn
- Kỳ cuối: 8 NST đơn

b. - Số lượng tế bào con được tạo thành: 2^3= 8(tế bào)
- Số NST trong mỗi tế bào con: 2n= 8(NST)
- Số NST trong các tế bào con được tạo thành: 2n.8= 64(NST)
 

Similar threads

Facebook

Top