Tương Tác Gen

ShiroAdekan

Junior Member
I.
1. Giải thích tại sao tương tác gen là hiện tượng di truyền phổ biến trong tự nhiên?
2. Có ý kiến cho rằng khi cặp tính trạng do 2 cặp gen tương tác với nhau thì hai cặp gen đó luôn nằm trên hai cặp NST khác nhau. Điều đó có đúng không? Giải thích.

II.Một cá thể dị hợp về 2 cặp gen (Aa, Bb). Gen nằm trên NST thường, một gen quy định 1 tính trạng, tính trạng trội hoàn toàn.
1.cá thể này có thể có kiểu gen như thế nào?
2. Trong 3 quy luật di truyền sau: Phân li độc lập, Tương tác gen và Liên kết gen, quy luật di truyền nào chi phối 2 cặp tính trạng trên?
Cho các cá thể trên lai với cá thể có kiểu gen như thế nào để thế hệ lai nhận được nhiều kiểu gen nhất?
:eek::eek::eek:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,781
Messages
71,686
Members
56,326
Latest member
concernedcitizensmontana
Back
Top