Thắc mắc những câu hỏi trắc nghiệm cần mọi người giúp

Shanshi0801

Junior Member
Mọi người giải giúp mình những câu này nhé
Câu 1: Hoạt tính 3'->5',exonuclease của ADn polymerase còn gọi là hoạt tính
A.Phân hủy đoạn Okazaki
B.Sửa lỗi
C.Phân hủy khuôn mẫu
D.Kéo dài chuỗi

Câu 2: Các yếu tố tham gia quá trình dịch mã:
A.Pre-mARN,ribosome
B. Aminoacyl-tARN,ribosome
C.Aminiacyl-tARN,pre-mARN
D.Tất cả đều đúng

Câu 3:Điểm nào sau đâu đúng với chu trình tan của bacteriophage:
A.DNA của phage gắn với ADN của tế bào chủ
B.SAu mỗi vòng sao chép,ADN con được bao ngay bằng capsid
C.Enzyme đầu tiên được tạo ra cắt ADN của tế bào chủ
D.ADN tế bào chủ sao chép bình thường

Câu 4:Tế bào vi khuẩn E.coli nào được gói là HFr:
A.Không có plasmid
B.Có plasmid ở dạng tự do
C.Có plasmid được gắn vào bộ gen của tế bào chủ
D.Có mang DNA của phage

Câu 5: Ở tế bào E.colo,tryptophan sau khi được tổng hợp dư thừa nó sẽ thành chất nào:
A.chất kìm hãm
B.chất kìm hãm ARN polymerase
C.Chất kìm hãm các gen cấu trúc
D.Chất đồng kìm hãm

Câu 6:Anticodon ở tARN gắn vào codon thứ nhất là
A.UAC
B.AUG
C.ATG
D.GUA
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top