What's new

Van nhĩ thất

Van 3 lá là van nhĩ thất bên trái hay bên phải, van 2 lá là bên trái hay phải? mn giúp với, mình cần nguồn chính xác 100% (y)
 
Last edited:

Facebook

Top