What's new

Một glucose cho ra 38 ATP hay là 36 ATP?

Chào các bạn.
? Đọc tài liệu thấy thông tin này hay nên viết ra để thảo luận cùng các bạn.

Một phân tử glucose tạo ra bao nhiêu ATP?
?

? ? Một phương trình tổng quát của quá trình đường phân (glycolysis):
C[sub:a738949b7c]6[/sub:a738949b7c]H[sub:a738949b7c]12[/sub:a738949b7c]O[sub:a738949b7c]6[/sub:a738949b7c] ?+ ?2ADP ?+ ?2Pi ?+ ?2NAD[sup:a738949b7c]+[/sup:a738949b7c] ?- ?2C[sub:a738949b7c]3[/sub:a738949b7c]H[sub:a738949b7c]4[/sub:a738949b7c]O[sub:a738949b7c]3[/sub:a738949b7c] ?+ ?2H[sub:a738949b7c]2[/sub:a738949b7c]O ?+ ?2ATP ?+ ?2NADH ?+ ?2H[sup:a738949b7c]+[/sup:a738949b7c]

? ?Tổng kết kết quả từ con đường đường phân
- - 1 ATP từ glucose
- - 1 ATP từ frutose 6-P
- + 2 x (1 NADH) từ glyceraldehyde 3-P
- + 2 x (1 ATP) từ 1,3-diphosphoglycerate
- + 2 x (1 ATP) từ phosphoenolpyruvate
? ?Tổng kết kết quả từ chu trình TCA
- 2 x (1NADH) từ 2 pyruvate
- 2 x (3 NADH) từ 2 acetyl CoA khi đi qua TCA.
- 2 x (1 FADH) từ 2 succinate
- 2 x (1GTP ≈ 1 ATP) từ 2 succinyl CoA.

? ? ? ?Tổng số ATP từ 1 glucose (Glycolysis và chu trình TCA) là: 38 (hoặc 36) ATP (chúng ta tính là 1 NADH cho ra 3 ATP, 1 FADH cho ra 2 ATP).
? ? ? ?
? ? ? ?Tại sao lại là 38 hoặc là 36 ATP. Điều này có thể được giải thích như sau:
- Quá trình đường phân được thực hiện ở tế bào chất (bên ngoài ty thể), mà trong quá trình đường phân có tạo ra 2 NADH. Vấn đề là ở 2 NADH này. Bình thường, 2 NADH này không thể “thấm” vào màng trong ty thể để đi vào chuỗi hô hấp được, mà muốn “thấm” được, chúng phải nhờ vào chất mang điện tử. Chất mang khác nhau thì hiệu xuất tạo ATP cũng khác nhau. Người ta đã phát hiện ra 2 con đường vận chuyển NADH từ tế bào chất (sản phẩm của quá trình đường phân) vào màng trong ty thể để đi vào chuỗi hô hấp:
- Con đường thứ nhất gọi là Malate-aspartate shuttle (có ở tế bào gan, tim, cật): ở con đường này (xem hình minh hoạ) thì các điện tử từ NADH được chuyển vào phức hệ I trong chuỗi hô hấp (có nghĩa là điện từ này đi từ đầu đến cuối của chuỗi hô hấp), do đó tạo được 3 ATP.
- Con đường thứ 2 gọi là Glycerol phosphate shuttle (có ở tề bào cơ của côn trùng, hoặc là ở tế bào thần kinh và tế bào cơ ở động vật bậc cao): ở con đường này thì các điện tử từ NADH được chuyển vào phức hệ II (Ubiquinon = Coenzyme Q) trong chuỗi hô hấp (có nghĩa là bị mất đi một phản ứng tạo ATP đầu tiên), do đó chỉ tạo được 2 ATP.

? ? ?Tóm lại: Các NADH được tạo ra trong chu trình TCA (trong chất nền – matrix) ?thì vẫn bình thường (tức là vẫn tạo ra 3 ATP), còn 2 NADH được tạo ra trong tế bào chất (của con đường đường phân) thì có thể tạo ra 2 hoặc 3 ATP, tuỳ thuộc vào shuttle nào được dùng.

? ? ? Một số thông tin bổ sung:- Trong điều kiện tối ưu thì 1 NADH = 3 ATP, 1 FADH = 2 ATP. Nhưng thực tế thì hiệu xuất thấp hơn, và các sách về Hoá sinh hiện nay trên thế giới đều tính là : 1 NADH = 2.5 ATP, 1 FADH = 1.5 ATP. Do đó, Tổng số ATP được tạo ra từ 1 glucose sẽ là 32 ATP (hoặc 30 ATP). (không biết sách của VN đã chỉnh lại điều này chưa?).

Tài liệu tham khảo:
1. Albert L. Lehninger. Principles of Biochemistry, 4th edition 2004).
2. Koolman. Color Atlas of Biochemistry, 2nd edition (2005).
3. Richard A. harvey and Pamela C. Champe. Lippincott’s illustrated reveviews: Biochemistry. 3rd edition (2005).
 
Vấn đề đã được thảo luận một năm trước ở Yahoo answer. 36 hay 38 ATP có thể là 30, 32, 34. ?Bác có cách tính nào ra 34 ATP không ?


Dr.Dee,are you sure?
glycolysis:6-8ATP
Krebs cycle:30 ATP
Total:36-38ATP

hienngocngokg, there is no agreement on the precise amount produced by each, but it is generally thought that glyolysis produces 2 and the Krebs produces 30-something. 32, 34, 36- all are acceptable.

http://answers.yahoo.com/question/i...=1006021210431&show=7#profile-info-AA10439395
 
hi
 Câu hỏi của bạn Hiển sẽ tương đương như sau: 30 hay 32 hay 34  = 36 hay 38 hay 40 (tùy theo cách tính số ATP được tạo ra từ NADH và FADH).
  Trả  lời câu hỏi tại sao ra 34 (tương đương là tại sao ra 40 ATP):
Tổng kết kết quả từ con đường đường phân
- - 1 ATP từ glucose
- - 1 ATP từ frutose 6-P
- + 2 x (1 NADH) từ glyceraldehyde 3-P
- + 2 x (1 ATP) từ 1,3-diphosphoglycerate
- + 2 x (1 ATP) từ phosphoenolpyruvate

Như đã trích dẫn, trong con đường glycolysis thì mất đi 2 ATP ở 2 phản ứng đầu tiên. Nếu lấy tổng số ATP tạo thành từ 1 glucose trừ đi 2 ATP này thì còn lại 32 (tương đương với 38ATP). Còn nếu không trừ đi 2 ATP này thì sẽ là 34 ATP (tương đương 40 ATP).
CHú ý: để đơn giản khi trả lời nên Tôi lấy trường hợp tối ưu nhất.
Thanks
 
Tôi thì tôi được biết người ta đo lượng ATP tạo thành khi phân giải 1 pt GLUCOSE thoong qua chỉ số P/O. Nếu đi từ NADH + H(+) thì e qua cả 4 phức hệ vận chuyển e nên đo được hệ số P/O = 2,5. FADH2 thì chỉ qua 3 phức hệ nên có P/O = 1,5.
Còn tùy vào cơ chế ?vận chuyển e từ NADH+H ngoài bào tương thì 2 NADH có thể có P/O = 1,5 hoặc 2,5.
 
Em xin phép anh Hải giải thích vấn đề 36-38 ATP thế này cho đơn giản, để nhiều người hiểu hơn: ?:D
- 30 ATP được tạo trong chu trình Kreb và chuỗi chuyền điện tử thì là ấn định = 30 rồi
- 2 ATP tạo trực tiếp từ quá trình đường phân
- Nhưng trong quá trình đường phân có tạo ra 2 NADH ở tế bào chất, muốn tạo được ATP thì H+ phải đc vận chuyển vào trong ti thể >>> có 2 cách vận chuyển tương ứng với 4 ATP và ?6 ATP
+ Cách 1: chất nhận H+ bên trong ti thể là FAD nên 2 NADH2 --> 2 FADH2 = 2x2 =4 ATP
+ Cách 2: chất nhận H+ ................... là NAD nên 2NADH2 --> 2 NADH2 = 2x3 =6 ATP

Mà cái P/O, em tưởng nó là 3 với NAD+/NADH và 2 với FAD+/FADH chứ nhỉ?
 
Kết quả search

* phosphorus:oxygen ratio abbr.: P:O ratio; the number of atoms of inorganic phosphorus (as phosphate) incorporated into organic compounds (usually ATP) per atom of dioxygen consumed during oxidative phosphorylation. If the latter is high, a P:O ratio near 3 is observed during the oxidation of NADH, near 2 for succinate, fatty acyl CoA, 3-phosphoglycerate.
Nguồn:
Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology
Author: ?Smith, A. D.; Datta, S. P.; Bender, David A. ?
Publication: ?New York Oxford University Press (UK), 2000. ?


*Since the DG for ATP hydrolysis in muscle is about -14.3 kcal/mol and oxidative phosphorylation operates at near-equilibrium conditions, one would expect 450/14.3 = 31.5 mol ATP to be formed, which corresponds to a P:O ratio of 31.3/12 = 2.6 (3). This is in reasonably good agreement with other evaluations of the P:O ratio in intact cells (3)
Nguồn:
Handbook of Obesity
by Bray, George A.
Publication: New York Marcel Dekker, Inc., 1998.

*In mammalian systems, the number of moles of ATP formed per gram atom of oxygen consumed (the P/O ratio) is 3; in bacteria, however, the P/O ratio may be only 1 or 2. The primary reason for the lower P/O ratio in bacteria is a.
Nguồn:Microbiology: PreTest Self-assessment and Review
by Tilton, Richard C.
Publication: New York McGraw-Hill Professional, 2002.

etc...
 
Các bạn nói dài dòng quá:
- Thủy phân 1 mol gluco trong điều kiện có oxi sẽ cho ra 38 ATP. Mỗi ATP cần 8 Kcal. Tức là cần 38 x 8 = 304 Kcal
- Nếu đốt cháy 1 mol gluco ( oxi hóa hoàn toàn) được 686 Kcal tương đương 686 : 8 = 87.75 ATP
 
Các bạn nói dài dòng quá:
- Thủy phân 1 mol gluco trong điều kiện có oxi sẽ cho ra 38 ATP. Mỗi ATP cần 8 Kcal. Tức là cần 38 x 8 = 304 Kcal
- Nếu đốt cháy 1 mol gluco ( oxi hóa hoàn toàn) được 686 Kcal tương đương 686 : 8 = 87.75 ATP

Hic, cháu không hiểu chú muốn đề cập tới cái gì nữa.
 

Facebook

Top