What's new

Tìm Hiểu về Kỹ Thuật Karyotype và kỹ thuật Fish

Dear mọi người
Mình đang cần tìm hiểu về 2 kỹ thuật Karyotype - Fish
Ae ai biết cho mình biết thông tinsư khác nhau giữa 2 kỹ thuật này, các xét nghiệm có thể làm của từng ứng dụng và để lập phòng TN cần những thiết bị gì nhé .
Thanks mọi người :hoanho:
 

Facebook

Top