What's new

vi sinh vat co dinh dam

mivitech

Member
có các loài này nè bạn...tảo lam (Cyanobacterium), vi khuẩn Azotobacter, Bradyrhizobium, Rhyzobium; xạ khuẩn Actinomyces, Klebsiella.
 

Facebook

Top