Bài tập ADN

Pho Rum

Junior Member

1/ Gen có số cặp A-T bằng 2/3 số cặp G-X và có tổng số liên kết photphodieste giữa đường và axit photphoric là 4798. Số LK hidro là.....

2/ Một gen có chiều dài 214,2 nm . KLuận nào ko đúng nói về gen trên:

a. Gen có chứa 1260 nucleotit

b. Sô LK photphodieste bằng 2418

c. Gen có tổng số 63 vòng xoắn

d. Khối lượng của gen bằng 378000 đvC

3/ Một gen có chiều dài 0,306 micromet và trên 1 mạch đơn của gen có 35% xitozin và 25% guanin . Số lượng nucleotit loại A của gen là: ......

4/ Một gen có hiệu số giữa guanin và adenin bằng 15% số nucleotit của gen. Trên mạch thứ nhất có 10 % timin và 30% xitozin . KLuan nào đúng khi nói về gen trên:

a. A1 = 7,5% ; T1 = 10% ; G1 =2,5% ; X1 = 30%


b. A2 = 10% ; T2 = 25% ; G2 =30% ; X2 = 35%


c. A1 = 10% ; T1 = 7,5% ; G1 =30% ; X1 = 2,5%


d. A2 = 10% ; T2= 7,5% ; G2 =30% ; X2 = 2,5%

P/s: tiện thể cho mình hỏi, có mấy BT dạng như thế này nữa ko ? Cho mình xin với :D

+Giải chi tiết nhé, cảm ơn mọi người @};-
 
Theo bải ra, Trên 1 mạch của gen có chứa 150 adenin và 120 Timin
=>mạch còn lại của gen có 150 nu loại T và 150 nu loại A
=>số nu loại T= Xcó trong đoạn gen là 270 nu
Ta có: nu T +nu X = 50% tổng số nu trên mạch gen
Mà gen trên chứa 20% nu loại X
=> gen chứa 30% nu loại T
=>số nu có trong đoạn gen là: 270/30% = 900 nu

=>số nu loại X = G = 180 nu

Số liên kết hidro là : 180 *3 + 270*2 =1080 liên kết hidro

nguồn học mãi
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top