Câu hỏi di truyền khó, có bài này chưa cân nổi, mong m.n giúp :)

toilatoi

Junior Member
Ở một loài thực vật, cho lai cây lưỡng bội thân cao hoa trắng với cây lưỡng bội thân thấp hoa tím thu được F1 toan cây thân cao hoa tím.Cho F1 sinh sản sinh dưỡng liên tiếp qua nhiều thế hệ, rồi cho các cây F1 này tự thụ phấn thì ở F2 thu được 2TH:
TH1: 630 cao tím; 490 thấp trắng;18 thấp tím;14 cao trắng
TH2: 198 cao tím; 65 cao trắng;67 thấp tím;22 thấp trắng
Cho biết màu hoa do 1 gen qd, qt giảm phân diễn ra của các cây F1 bình thường
a) Xđ KG của cây F1 ở 2 TH trên.Ở TH1 cây F1 cho các loại giao tử có tỉ lệ là bao nhiêu
b)Xác định KG của P ban đầu.Viết sơ đồ lai từ F1-F2 trong TH2
:hum:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top