What's new

Vi khuẩn lấy năng lượng từ hớp chất của S, Njto, fe

RoseFly

Member
Cho em một số tên vi khuẩn lấy năng lượng từ hợp chất của lưu huỳnh, nito và fe. Tác dụng hoặc tác hại của từng loại vi khuẩn! Thanks ạ:please:
 

Similar threads

Facebook

Top