Câu hỏi về đề thi đại học 2010

kimngan

Senior Member
Lai 2 cá thể đều dị hợp tử về 2 cặp gen ( Aa,Bb). Trong tổng số cá thể thu được ở đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn về 2 kiểu gen trên chiếm tỷ lệ 4%. Biết 2 cặp gen này cùng nằm trên 1 cặp NST thường và không có đột biến xảy ra. Kết luận nào sau đây về kết quả của phép lai trên là không đúng.
a) Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố, mẹ với tần số 20%.
b) Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố, mẹ với tần số 16%
c) Hoán vị gen chỉ xảy ra ở bố hoặc mẹ với tần số 16%
d) Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố, mẹ với tần số 40% ( Đề thi ĐH khối B năm 2010)

Với bài này mình giải như sau :
- Dựa vào kiểu gen đồng hợp ab/ab =4% =20% x 20% => ab =AB là giao tử hoán vị với tần số 20% (<25%). => giao tử Ab = aB = 40% ( >25%)
Từ đó kết luận hoán vị gen đã xảy ra ở cả P với tần số 20%.( phương án a đúng với bài toán) Không biết có đúng không ? Còn với phương án c,d thì làm sao để cho phù hợp với bài toán ? Bởi bài này phương án b là không đúng với phép lai trên. ( đáp án b)
Nhờ các anh chị chỉ giúp với. Em đang bí quá. Cảm ơn nhiều ạ !
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,937
Messages
71,802
Members
43,896
Latest member
miso88tv
Back
Top