What's new

Câu hỏi về vi khuẩn

gau nguyen

New member
Vi khuẩn latic chủng 1 tự tổng hợp được axit folic và không tổng hợp được phêninalanin, còn vk latic chủng 2 thì ngược lại. có thể nuôi 2 chủng vsv này trên môi trường thiếu axit folic đựơc kh và thiếu phêninalanin nhưng đầy đủ các chất dinh dưỡng khác được kh? Vì sao?:please:
 

Facebook

Top