What's new

khi CFC

anhanhn

Member
Có bạn nào nghiên cứu về khí này rồi có thể trả lời cho mình câu hỏi : Tại sao khí CFC lại bay lên khi quyền được mặc dù nó nặng hơn không khí ? xin cảm ơn
 

Facebook

Top