Câu hỏi về tế bào nhân thực

thu phan

Junior Member
1. vì sao nói nhân điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?
2. vì sao nói ti thể là nhà máy năng lượng của tế bào?
3. vì sao nói lục lạp là nhà máy tổng hợp chất hữu cơ cho tế bào?
4. vì sao nói màng sinh chất có tính khảm động?
trả lời giúp e với(y)(y)
 
1. nhân chứa ADN mang gen qui định tong hợp pr, pr tham gia các hoạt động chức nang và cấu trúc tế bào
- kể các chức năng của pr trong tế bào như cấu trúc , xúc tác ,điều hòa bảo vệ vận chuyển vận động ...
2. ATP là cung cấp năng kượng cho các hoạt động sống , ti thể là nơi sản xuất ATP chính
3. lục lạp thực hiện quang hợp tạo đường
4. khảm: lớp nền phospholipid gắn them pr, cholesterol,sacccarit
lỏng: lớp Phospholipit và các pr có thể di chuyển để tạo bóng xuẩt nhập bào
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top