Menđen và di truyền học

Dung Lê

Junior Member
Phương pháp tạo dòng thuần chủng và phương pháp kiểm tra độ thuần chủng của dòng?:welcome:
 
:mrgreen:cho lai phân tích nhé bạn,
ở cây trồng thì cho tự thụ phấn
ở vật nuôi thì cho các con cùng bố mẹ giao phối với nhau

để kiểm tra độ thuần chủng thì bạn lai phân tích
nếu f1 đồng tính thì P thuần chủng còn f2 phân tính thì p dị hợp
 
- Dùng phép lai phân tích tức là đem cơ thể có tính trạng trội cần phải kiểm tra kiểu gen lai với cơ thể có tính trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai đồng tính thì cá thể mang tt trội có kiểu gen đồng hợp, còn kết quả lai phân tích thì cá thể mang tính trạng lặn có kiểu gen dị hợp.
Nếu không dùng phép lai phân tích thì có thể cho tự thụ phấn :
+ Nếu con đồng tính thì P đồng hợp
+ Nếu đời con có kiểu hình mới xuất hiện ( chiếm ¼) thì P dị hợp.
 
Dùng phép lai phân tích : đem cơ thể có tính trạng trội cần phải kiểm tra kiểu gen lai với cơ thể có tính trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai đồng tính thì cá thể mang tt trội có kiểu gen đồng hợp, còn kết quả lai phân tích thì cá thể mang tính trạng lặn có kiểu gen dị hợp. Nếu không dùng phép lai phân tích thì có thể cho tự thụ phấn :
+ Nếu con đồng tính thì P đồng hợp
+ Nếu đời con có kiểu hình mới xuất hiện ( chiếm ¼) thì P dị hợp.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top