What's new

Bài tập vi sinh

DK124

New member
Em đang khá là đau đầu về các bài tập :DINH DƯỠNG, CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VSV. Ai có kinh nghiệm gì hay tài liệu thì chỉ em với. :eek:
 

Facebook

Top