Bài tập di truyền

Dung Lê

Junior Member
Lai dòng cây hoa đỏ thuần chủng với dòng cây hoa trắng thuần chủng, người ta thu được hàng nghìn hạt F1. Khi gieo các hạt F1 này cho mọc thành cây thì trong số hàng nghìn cây hoa đỏ thấy xuất hiện một cây hoa trắng.
Hãy giải thích kết quả trên. Biết rằng tính trạng màu sắc của hoa do 1 gen chi phối.
 
toán liên qua đến nguyên phân giảm phân,số lượng con sinh ra

chào mọi người, em là thành viên mới của diễn đàn,mọi người có thể giúp em bài toán này được không ạ:please:

Ở một loài ong mật 2n=32,trứng được thụ tinh sẽ được nở thành ong chúa hoặc ong thợ tùy

điều kiện dinh dưỡng. Còn trứng không được thụ tinh thì nở thành ong đực.Một ong chúa đẻ được

một số trứng gồm trứng được thụ tinh và trứng không được thụ tinh, nhưng chỉ có 80% số trứng

được thụ tinh nở thành ong thợ,60% số trứng không được thụ tinh nở thành ong đực, các trường hợp

còn lại không nở và tiêu biến. Các trứng nở thành ong thợ và ong đực nói trên chưa tổng số

155136NST. Biết rằng số ong đực con được sinh ra bằng 2% số ong thợ con được sinh ra.


a) Tìm số ong thợ con và ong đực con được sinh ra?

b) Tính tổng số trứng được ong chúa đẻ ra?

c) Nếu số tinh trùng với các trứng chín hiế1%so với tổng số tinh trùng hình thành thì tổng số NST trong các tế bào trứng bị tiêu biến là bao nhiêu?

TKS MỌI NGƯỜI NHIỀU Ạ!!!:):)
 
câu a gọi x là số ong thợ y là số ong đực lập hê => x=4800

b) (4800.100)chia 80 +(96.100) chiia60=6160
Tổng số NST bị tiêu biến
- Số trứng thụ tinh: 4800.100/80 = 6000
- Số trứng thụ tinh không nở: 6000 – 4800 = 1200
- Số tinh trùng không thụ tinh: (6000 x 100) – 6000 = 594000
- Số trứng không thụ tinh: 96.100/60 = 160
- Số trứng không thụ tinh không nở: 160 – 96 = 64
- Tổng số NST bị tiêu biến: (32 x 1200) + 16(64 + 594000) = 9543424
 
Lai dòng cây hoa đỏ thuần chủng với dòng cây hoa trắng thuần chủng, người ta thu được hàng nghìn hạt F1. Khi gieo các hạt F1 này cho mọc thành cây thì trong số hàng nghìn cây hoa đỏ thấy xuất hiện một cây hoa trắng.
Hãy giải thích kết quả trên. Biết rằng tính trạng màu sắc của hoa do 1 gen chi phối.

Bạn chia 3TH đột biến nhé! (Các dạng đb khác nhau: gồm đb gen, đb lệch bội và đb mất đoạn)
 
Giúp em với: ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây do một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Cho P thuần chủng cây cao lai với cây thấp được F1 đồng loạt cây cao, tiếp tục cho F1 tự thụ phấn được F2. Lấy ngẫu nhiên hai cây ở F2. Tính xác suất để lấy được một cây cao và một cây thấp.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top