[Sinh 12] trắc nghiệm cấu trúc di truyền học quần thể

YCT_

Junior Member
1.đặc điểm nào sao đây của quần thể là không đúng?
A.tồn tại trong một giai đoạn lịch sử xác định
B.mỗi quần thể có khu phân bố xác định
C.cách li sinh sản với quần thể khác dù cùng loài
D.luôn luôn xảy ra giao phối tự do
Cho e hỏi:câu C, e thấy nếu cùng loài thì chưa chắc đã cách li sinh sản, Vd: gà tre với gà ác ở 2 quần thể khác nhau nhưng vẫn giao phối với nhau đc. Mà ở đây đáp án là D.
.
.
2. gọi y là số kiểu gen khác nhau trong quần thể giao phối. số kiểu giao phối khác nhau có thể xuất hiện trong quần thể theo kiểu công thức tổng quát:
A.(3)^{y}…..B. (2)^{y}…..C.(1+y)y…..D.(1+y) (y/2)
ở đây đáp án là D. cho e hỏi: tại sao lại dùng công thức của “tìm số kiểu gen trong quần thể” cho số kiểu giao phối?:please:
 
1.
Câu C đúng vì các quần thể cùng loài trong tự nhiên thường bị cách li địa lý
Đáp án là D vì trong quần thể có thể xảy ra hiện tượng NỘI PHỐI
2. Hãy chứng minh công thức như cách CM tìm tổng số KG trong QT thì sẽ rõ là đáp án D
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,937
Messages
71,802
Members
43,896
Latest member
miso88tv
Back
Top