What's new

phân lập vi sinh vật phân lập trong đất

Lê Thành

New member
E đang tìm hiểu về vsv phân giải cellulose trong đất. Sau khi tiến hành thí nghiệm ủ ấm trong môi trường vinogratxki thì dịch nhầy có màu vàng nhạt, như vậy đó là vi khuẩn gì. Ai biết giúp e với nha!
 

Facebook

Top