Cho em hỏi về bài tập di truyền

kimngan

Senior Member
Cho biết ; A->cao, a-> thấp;B-> tròn,b-> bầu;D->đỏ,d->vàng.
1) Nếu chỉ xét 2 cặp TT kích thước thân và hình dạng quả không cần lập bảng, hãy viết KG có thể có của P khi F1 phân ly kiểu hình theo từng trường hợp sau :
a) 3:1 ; b) 1:2:1 c) 1:1:1:1
2) Nếu xét 3 cặp TT không cần lập bảng, hãy viết KG của phép lai phân tích F1 dị hợp tử 3 cặp tính trạng , cho FB có tỉ lệ phân ly kiểu hình theo từng trường hợp sau :
a) 1:1 b) 1:1:1:1
Em làm sẽ ra kết quả nhưng cứ phải liệt kê từng trường hợp rồi căn cứ vào tỉ lệ phân li kiểu hình sau đó loại trừ dần nên rất lâu. Các anh chị có cách nào nhận biết để làm nhanh hơn không ạ ?
Chỉ cho em vơi, em cảm ơn nhiều !!!
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,769
Messages
71,674
Members
56,323
Latest member
nhacaiiMg188
Back
Top