Enzim polimeraza

m.n giúp e tí ạ; trong hệ gen của tb nhân thực ,có rất nhiều gen .tại sao enzim ADN polimeraza có thể nhận biết đc gen nào cần phiên mã ,gen nào k ạ:???::)
 

Attachments

  • 262659_275688082554268_668239671_n.jpg
    262659_275688082554268_668239671_n.jpg
    18.1 KB · Views: 374
ARN polimeraza?
Kiểm soát sự biểu hiện của gen liên quan đến transcription factor (TF)
 
Theo Bakhst:
-Tất cả các gen đang hoạt động đều mở. Quan trọng là mở ít hay mở nhiều mà thôi, lúc này trình tự tăng cường và trình tự ức chế sẽ hoạt động thích hợp. Nếu cần ưu tiên cho một gen thì gen sẽ lặp lại nhiều lần hoặc nội nguyên phân. Ngoài ra các gen cần phiên mã cùng lúc có thể được sắp xếp gần nhau trên cùng một nhiễm sắc thể hoặc có thể được điều hoà phiên mã bởi cùng một nhóm yếu tố phiên mã đặc hiệu(chất hoạt hoá hoặc chất ức chế đặc hiệu)
-Tất cả các gen không hoạt động đều đóng (đóng hoàn toàn) bằng cách metyl hóa
-Ở cấp độ gen không có "đóng tạm thời" mà chỉ có "ức chế tạm thời"
 
oh.cảm ơn ý kiến của p.thì ra là do ARN polimeraza II(ARN polimeraza có 3 loại I,II,III.)nhận biết được gen nào cần phiên mã nhờ ở vùng điều hòa của gen có các phức hệ protein điều hòa và protein ức chế .khi ở vùng điều hòa của các protein hoạt hóa phiên max gắn vào thì phức hệ các protein này chính là tác nhân gây hấp dẫn enzim ARN polimeraza II và enzim này sẽ bám vào để khởi động phiên mã
 
Mọi người trả lời đúng nhưng hơi tản mạn và không nói được vì sao, để mình tóm lại cho
- ARN pol gắn vào được Promoto để tiến hành phiên mã thì đầu tiên gen đó phải mở( đúng cho cả operon và gen ekaryote), thứ 2 phải có các yếu tố phiên mã vì chính các yếu tố này nhận ra các trình tự ở promoto gắn vào trước sau đó ARN pol mới có thể gắn vào
- Như vậy tế bào có thể điều khiển sự biểu hiện gen theo các cơ chế trước phiên mã:
+ Mở các gen cần phiên mã trong khi các gen khác đóng bằng biến đổi cấu trúc NST ( chú ý rằng: sự đóng mở gen nhiều hay ít phụ thuộc vào tỉ lệ của các biến đổi gắn thêm nhóm hóa học ở vùng NST, gọi là mã Histon), trong trường hợp mở gen là có nhiều nhóm Acetyl(-OCH3)
+ Điều hòa liều lượng của các yếu tố phiên mã chung và riêng( chú ý: các yếu tố riêng chỉ nhận biết trình tự đặc biệt của 1 số gen, và đóng vai trò quyết định biểu hiện của các gen này)
+ Ngoài ra 3 loại ARN pol sẽ nhận biết các nhóm gen khác nhau:pol I nhận biết các gen mã hóa protein, pol II, III các gen mã cho rARN và rARN
+ Sự sắp xếp các gen kề nhau cũng giúp cho chúng cùng biểu hiện vì nhiễm sắc thể thường thóa xoắn cả 1 đoạn lớn gọi là nguyên nhiễm sắc
cái em hỏi chính là cơ chế điều hòa biểu hiện gen trước phiên mã ,nếu em muốn nghiên cứu kĩ hơn về đọc trong các sách nâng cao phần này nhé
 
Last edited:

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,849
Messages
71,754
Members
56,344
Latest member
sodo66ch
Back
Top