Đột biến Cấu Trúc NST

sachnhocuon

Junior Member
Cho biết trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có 8% số tế bào có cặp NST mang cặp gen Bb k phân li trong GP 1,GP2 bình thường,các tế bào khác diễn ra bình thường.Trong quá trình GP của cơ thể cái có 12% số tế bào có cặp NST mang cặp gen Dd k pli trong GP2,các cặp NST khác bình thường.Ở đời con của phép lai P: đực AaBbDd x cái AabbDd,hợp tử đột biến chiếm:
A.80,96%
B.19,04%
C.20%
D.9,6%
:botay:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,234
Messages
72,135
Members
56,097
Latest member
sunwin97com
Back
Top