Di Truyền - Biến Dị

sachnhocuon

Junior Member
Do đột biến gen trội đã tạo ra hai alen tương phản mới là a và a1.Gen A trội so với gen a1.Do đột biến thể dị bội đã tạo ra cơ thể lai F1 có kiểu gen Aaa1.Cho cơ thể F1 đó tự thụ phấn thu được F2 phân li theo tỉ lệ nào? Cho biết gen A quy định tính trạng cây cao,a quy định tính trạng cây trung bình,a1a1 quy định cây thấp.
A.27 cây cao:5 trung bình:4 cây thấp.
B.18 cây cao:12 cây trung bình:6 cây thấp.
C.27 cây cao:8 cây trung bình:1 cây thấp.
D.26 cây cao:8 cây trung bình:2 cây thấp.:welcome:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,937
Messages
71,802
Members
43,896
Latest member
miso88tv
Back
Top