Bài tập về gen đa alen

cryssha

Junior Member
Ở một loài thực vật, màu hoa do một gen trên NST thường quy định. Có các kết quả lai như sau:
1. Đỏ (1) x hồng -> 2/3 đỏ : 1/3 hồng
2. Đỏ (2) x trắng -> 1/2 đỏ : 1/2 hồng
3. Đỏ (3) x hồng -> 1/2 đỏ : 1/4 hồng : 1/4 trắng.
Xác định quy luật di truyền chi phối màu hoa trên và KG các cây P?
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,937
Messages
71,802
Members
43,898
Latest member
lkxstress
Back
Top