Bài tập về gen đa alen

cryssha

Junior Member
Ở một loài thực vật, màu hoa do một gen trên NST thường quy định. Có các kết quả lai như sau:
1. Đỏ (1) x hồng -> 2/3 đỏ : 1/3 hồng
2. Đỏ (2) x trắng -> 1/2 đỏ : 1/2 hồng
3. Đỏ (3) x hồng -> 1/2 đỏ : 1/4 hồng : 1/4 trắng.
Xác định quy luật di truyền chi phối màu hoa trên và KG các cây P?
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,651
Messages
71,556
Members
56,294
Latest member
sbobet2024
Back
Top