Bài tập về phép lai

zzdancerzz

Junior Member
cho Phép lai AaBb x AaBb,tỷ lệ kiểu gen đồng hợp tử về một cặp gen trội là ?
A. 1/16
B. 4/16
c. 6/16
D. 9/16
 
+ Tỉ lệ đồng hợp cặp gen trội AA (AA_b)
= (1/4 AA)*(3/4 _b) = 3/16 (1)
+Tỉ lệ đồng hợp cặp gen trội BB (_aBB):
= (3/4 _a)*(1/4BB) = 3/16 (2)

Cộng (1) với (2) => Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử về một cặp gen trội là: 6/16
 
+ Tỉ lệ đồng hợp cặp gen trội AA (AA_b)
= (1/4 AA)*(3/4 _b) = 3/16 (1)
+Tỉ lệ đồng hợp cặp gen trội BB (_aBB):
= (3/4 _a)*(1/4BB) = 3/16 (2)

Cộng (1) với (2) => Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử về một cặp gen trội là: 6/16
Mình tưởng là thể đồng hợp phải là AAbb và aaBB chứ ko thể có AABb
:cry:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,937
Messages
71,802
Members
43,898
Latest member
lkxstress
Back
Top