What's new

Lc/ms

DungLuu

New member
Mình vừa lấy được kết quả LCMS. Có tới 26 peak
Nhưng nhờ người ta giải phổ thì 10 chất thì lấy khoảng 300k :((((
Mọi người có ai bk cách đọc mấy cái peak đó không???
Chỉ mình với. Mình cảm ơn nhiều nhiều!!!
 

Facebook

Top