What's new

Tài liệu về sự khác biệt allen giữa 2 giới tính

dongphuong1804

New member
Mọi người giúp mình với, mình đang tìm tài liệu về sự khác biệt về tần số allen giữa 2 giới tính và các gen liên kết trên X. Mình có tìm trên mạng nhưng chung chung quá :(:cry:
 

Facebook

Top